Category Archives: Overige heffingen

Home Archive by category "Overige heffingen"
No Image Found

Parkeren bij laadpaal

Volgens de Gemeentewet kunnen gemeenten een parkeerbelasting heffen. In deze wet wordt onder parkeren verstaan het doen of laten staan van een voertui...