De inkomstenbelasting; wat moet je weten als zzp’er?

Als zzp’er ben je verplicht om inkomstenbelasting te betalen over je belastbaar inkomen. Dit is het bedrag dat overblijft nadat alle aftrekposten zijn afgetrokken van de totale inkomsten. De hoogte van de inkomstenbelasting die je als zzp’er moet betalen, is afhankelijk van diverse factoren.

Zoals het belastbaar inkomen en de belastingschijf waarin dit valt. Het is belangrijk om als zzp’er de inkomstenbelasting goed te begrijpen. Zodat je weet welke belastingverplichtingen je hebt en welke aftrekposten je kan gebruiken om de belastingdruk te verlagen. Het kan ook helpen om boetes en rente te voorkomen. Die kunnen ontstaan als je als zzp’er niet op tijd of niet het juiste bedrag aan inkomstenbelasting betaalt.

Belastbaar inkomen voor zpp’er

Het belastbaar inkomen is het bedrag dat overblijft na aftrek van alle toegestane aftrekposten van het totale inkomen. Voor een zzp’er omvat het belastbaar inkomen alle inkomsten uit het bedrijf. Dit inclusief winst, vergoedingen, inkomsten uit verhuur en lease, en eventuele andere inkomsten. Om het belastbaar inkomen te berekenen. Moet je als zzp’er de totale inkomsten uit het bedrijf aftrekken van jouw toegestane aftrekposten. Zoals de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek.

Inkomsten uit arbeid in loondienst, zoals salaris of loon, tellen niet mee als belastbaar inkomen voor een zzp’er. Inkomsten uit een eventueel vermogen of uitkeringen, zoals pensioenen en uitkeringen van de sociale zekerheid, tellen wel mee. Bovendien kan belastbaar inkomen worden beïnvloed door bijvoorbeeld fiscale reserves, voorzieningen en afschrijvingen. Het is belangrijk dat je als zzp’er goed begrijpt van wat wel en niet meetelt als belastbaar inkomen. Zodat je de inkomstenbelasting correct kan berekenen.

Inkomstenbelasting voor zpp

Inkomstenbelasting voor zpp’ers belastingschijven

Belastingschijven zijn de verschillende niveaus van inkomsten waarover verschillende belastingtarieven worden toegepast. Voor jou als zzp’er zijn er vier belastingschijven, waarbij het tarief toeneemt naarmate het inkomen stijgt. Het tarief van de eerste belastingschijf is het laagst en de vierde schijf heeft het hoogste tarief. Het belastbaar inkomen van een zzp’er bepaalt in welke belastingschijf die valt en welk tarief van toepassing is.

Het tarief (jaar 2023) van de eerste belastingschijf is 37,10%. De tweede schijf heeft een tarief van 49,50%. De derde schijf heeft een tarief van 49,50% en de vierde schijf heeft het hoogste tarief van 58,15%. Het is belangrijk om als zzp’er te weten in welke belastingschijf je valt en welk tarief van toepassing is, zodat je de inkomstenbelasting correct kan berekenen en betalen. Als het belastbaar inkomen hoger wordt. En deze in een hogere belastingschijf valt. Kan het dus zijn dat je een hoger belastingtarief betaalt over het extra inkomen dat jij verdient.

Aftrekposten

Als zzp’er zijn er verschillende aftrekposten waarvan je gebruik kunt maken om je belastbaar inkomen te verlagen. Je gaat dan minder belasting betalen. De meest bekende aftrekposten voor zzp’ers zijn de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek.

De zelfstandigenaftrek is een vast bedrag. Dat van het inkomen kan worden afgetrokken en is bedoeld om de kosten van het ondernemen te compenseren. In 2023 bedraagt de zelfstandigenaftrek € 7.280. Daarnaast kan een starter in de eerste jaren van zijn of haar onderneming gebruik maken van de startersaftrek. Die € 2.123 bedraagt.

Naast de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek zijn er nog andere aftrekposten waar je gebruik van kunt maken. Voorbeelden hiervan zijn de MKB-winstvrijstelling, de fiscale oudedagsreserve (FOR), investeringsaftrek en willekeurige afschrijving.

De MKB-winstvrijstelling is een percentage van de winst van de onderneming dat van het belastbaar inkomen kan worden afgetrokken. In 2023 bedraagt de MKB-winstvrijstelling 14% van de winst. De FOR is een aftrekpost die je kan gebruiken om geld opzij te zetten voor jouw pensioen.

Hiermee zal een deel van de winst niet worden belast en kan deze later worden gebruikt voor de oudedagsvoorziening. De investeringsaftrek is bedoeld om investeringen in bedrijfsmiddelen te stimuleren en kan een percentage van de investeringskosten bedragen. De willekeurige afschrijving geeft de mogelijkheid om op een zelfgekozen moment afschrijvingen op bedrijfsmiddelen te verrichten. Waardoor er op dat moment minder belasting betaald hoeft te worden.

Voorlopige en definitieve aanslag inkomstenbelasting voor zpp’ers

Als zzp’er kun je te maken krijgen met een voorlopige aanslag en een definitieve aanslag voor de inkomstenbelasting. Een voorlopige aanslag is een schatting van de verschuldigde belasting die je gedurende het jaar alvast kunt betalen. Dit kan handig zijn.

Als je verwacht dat je belastbaar inkomen hoger is dan de vrijstellingen en aftrekposten waar je recht op hebt. De voorlopige aanslag zal berekend zijn op basis van de verwachte winst of omzet van het lopende jaar. Het is belangrijk om hierbij goed in te schatten wat je inkomen zal zijn. Dit omdat je anders mogelijk te veel of te weinig belasting betaalt gedurende het jaar.

Na afloop van het jaar ontvang je de definitieve aanslag voor de inkomstenbelasting. Hierop staat het werkelijke belastbaar inkomen vermeld en dit berekend of je te veel of te weinig belasting hebt betaald. Als het belastbaar inkomen hoger is dan de voorlopige aanslag, dan moet je bijbetalen.

Als het belastbaar inkomen lager is dan de voorlopige aanslag, dan krijg je geld terug. Het is daarom belangrijk om tijdig de voorlopige aanslag te controleren, en indien nodig aan te passen. Zodat je niet voor onverwachte verrassingen komt te staan bij het ontvangen van de definitieve aanslag.

Inkomstenbelasting voor zpp'ers

Neem geen risico

Als zzp’er is het belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de inkomstenbelasting. En hoe deze van toepassing is op jouw situatie. Men berekent het belastbaar inkomen van een zzp’er op basis van de winst of omzet na aftrek van kosten en aftrekposten. Dit belastbaar inkomen valt binnen verschillende belastingschijven met bijbehorende tarieven. Het is daarom belangrijk om goed te kijken naar welke aftrekposten van toepassing zijn om zo min mogelijk belasting te hoeven betalen.

Daarnaast is het raadzaam om goed bij te houden welke inkomsten meetellen voor het belastbaar inkomen. En om een goede administratie bij te houden. Op deze manier voorkom je verrassingen bij het ontvangen van de definitieve aanslag. Het kan daarbij verstandig zijn om advies van een belastingadviseur te raadplegen die je kan helpen met het begrijpen van de inkomstenbelasting en het doen van de juiste aangifte. Het is beter om wat extra kosten te maken voor een goede belastingadviseur. Dan dat je achteraf onverwachte belastingaanslagen binnen krijgt. Door deze stappen te nemen, kun je als zzp’er ervoor zorgen dat je de juiste belasting betaalt. Hierdoor voorkom je dat je voor vervelende verrassingen komt te staan.